دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان ورودی 91 وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ بِأَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعالَمین ************************* و همانا نزدیک است کافران هنگامی که قرآن را می‌شنوند، با [نگاه‌ها و] چشم‌هایشان تو را به زمین بزنند و می‌گویند: او مجنون است؛ حال آن‌که قرآن [یا پیامبر]جز اندرزی برای جهانیان نیست. mehdimoradi7mir@yahoo.com mehdimoradi7mir@gmail.com tag:http://mb91.mihanblog.com 2018-04-21T08:02:43+01:00 mihanblog.com زردالو 2015-12-22T18:34:00+01:00 2015-12-22T18:34:00+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1013 مهدی مرادی مردی حاشیه خیابون بساط پهن کرده بود، زردآلو هر کیلو ۲۰۰۰ تومن، هسته زردآلو هرکیلو ۴۰۰۰ تومن. یکی پرسید چرا هسته اش از زرد خود زردالو گرونتره؟؟؟ فروشنده گفت چون عقل آدم رو زیاد میکنه. مرد کمی فکر کردُ گفت، یه کیلو هسته بده . خرید و همون نزدیکی نشست و مشغول شکستن و خوردن شد با خودش گفت: چه کاری بود، زردآلو میخریدم هم خود زردالو رو میخوردم هم هسته شو، هم ارزونتر بود رفتُ همین حرف رو به فروشنده گفت فروشنده گفت: بــــــله ، نگفتم عقل آدم رو زیاد میکنه !!! چه زود هم اثر کرد علی اکبر دهخدا بزرگترین مرد تاریخ 2015-11-01T15:11:00+01:00 2015-11-01T15:11:00+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1012 مهدی مرادی خانم کشیش دانش آموزان را دور خود جمع کرد و رو به آنها گفت: هر کس بگوید بزرگترین مرد تاریخ کیست این سکه را به او پاداش می دهم ، یکی ارسطو را معرفی کرد ، یکی گفت سقراط ، دیگری انیشتن را ، اما خانم کشیش هیچکدام را نپذیرفت در این هنگام جاناتان یک پسر یهودی بود دستش را بالا برد و گفت به نظر من بزرگترین مرد تاریخ عیسی مسیح هست . خانم کشیش گفت آفرین او را تشویق کنید و سکه را به جاناتان داد. در هنگام زنگ تفریح خانم کشیش کنجکاو شد جاناتان را صدا کرد و گفت چه شد که گفتی عیسی مسیح بزرگترین مرد تاریخ هست . ملانصرالدین و بازاریابی استراتژیک 2015-11-01T03:04:00+01:00 2015-11-01T03:04:00+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1011 مهدی مرادی ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌كرد و مردم با نیرنگ٬ حماقت او را دست می‌انداختند. دو سكه به او نشان می‌دادند كه یكی شان طلا بود و یكی از نقره. اما ملا نصرالدین همیشه سكه نقره را انتخاب می‌كرد. این داستان در تمام منطقه پخش شد، هر روز گروهی زن و مرد می‌آمدند و دو سكه به او نشان می دادند و ملا نصرالدین همیشه سكه نقره را انتخاب می‌كرد. تا اینكه مرد مهربانی از راه رسید و از اینكه ملا نصرالدین را آنطور دست می‌انداختند٬ ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سكه به تو نشان د بهشت و جهنم جاییست که... 2015-08-23T19:28:03+01:00 2015-08-23T19:28:03+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1010 مهدی مرادی ﺩﺭﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ؛ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ،ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﮑﻨﻬﺎﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﯾﯿﺴﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩﮐﻨﻨﺪ.ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ؛ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪﯼ ، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶﭼﯿﻨﯽ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ ،ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ

ﺩﺭﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ؛
ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ
،ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﮑﻨﻬﺎﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﯾﯿﺴﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ؛
ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪﯼ ، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶ
ﭼﯿﻨﯽ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ ،
ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ
]]>
روش مصاحبه استخدام درایران 2015-08-18T18:21:33+01:00 2015-08-18T18:21:33+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1008 مهدی مرادی روش مصاحبه استخدام درایران با پارتی1: سلام حال شما چطوره؟متقاضی:خوبم مرسی دایی جان سلام رسوندسلامت باشن رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون،شما هم فردا بیا سرکار از الان استخدامیدروش مصاحبه استخدام  بدون پارتیسوال ها:1.تو هواپیما نشستی 30تا آجر داری یکیشو انداختی پایین چندتا موند؟متقاضی:29تا2.خب سه روش گذاشتن یه فیل تو یخچال رو بگومتقاضی:اول در یخچالو بازمیکنیمدوم فیلو میذاریمسوم دریخچالو میبندیم3:چهارروش گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگومتقاضی:اول دریخچالو بازمیکنیمدوم فیلو از یخچال درمیاریمسوم روش مصاحبه استخدام درایران با پارتی

1: سلام حال شما چطوره؟
متقاضی:خوبم مرسی دایی جان سلام رسوند

سلامت باشن رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون،شما هم فردا بیا سرکار از الان استخدامید

روش مصاحبه استخدام  بدون پارتی

سوال ها:

1.تو هواپیما نشستی 30تا آجر داری یکیشو انداختی پایین چندتا موند؟
متقاضی:
29تا

2.خب سه روش گذاشتن یه فیل تو یخچال رو بگو
متقاضی:
اول در یخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو میذاریم
سوم دریخچالو میبندیم

3:چهارروش گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگو
متقاضی:
اول دریخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو از یخچال درمیاریم
سوم زرافه رو میذاریم
چهارم در یخچالو میبندیم

4:سلطان جنگل کیه؟
متقاضی:
شیر

5:خب شیر برای خودش جشن تولد گرفته همه حیوانات رو دعوت کرده، یکی نرفته ، کی نرفته؟
متقاضی:
زرافه نرفته چون تویخچاله

6:یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شه چطور ازمیان تمساح ها رد شه؟
متقاضی:
خیلی راحت رد میشه،چون تمساح ها رفتن جشن تولد شیر

7: پیره زن درحال عبور افتاد مرد چرا مرد؟
متقاضی:
نمیدونم شاید غرق شد

8:نه اون آجرکه انداختی ازهواپیما پایین خورد تو سرش
متاسفم شما رد شدین
]]> پ... 2015-05-21T08:53:01+01:00 2015-05-21T08:53:01+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/1006 مهدی مرادی ﺭﻓﺘﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺗﺨﻤﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ﮔﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ؟؟ﮔﻔﺘﻢ ﭖ ... ﮔﻔﺖ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ . ﭼﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻭﻧﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﻫﯽﻣﯿﮕﯿﻦ ﭖ ﻥ ﭖ. ﭖ ﻥ ﭖﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﭘﻨﯿﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ؟ !ﮔﻔﺘﻢ ﭖ ﻥ ﭖ ﻣﺘﺮﯼ.ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻢ

ﺭﻓﺘﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺗﺨﻤﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﮔﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ؟؟
ﮔﻔﺘﻢ ﭖ ... ﮔﻔﺖ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ . ﭼﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻭﻧﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﻫﯽ
ﻣﯿﮕﯿﻦ ﭖ ﻥ ﭖ. ﭖ ﻥ ﭖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﭘﻨﯿﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ؟ !
ﮔﻔﺘﻢ ﭖ ﻥ ﭖ ﻣﺘﺮﯼ.
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻢ
]]>
ارزشیابی 2015-04-23T08:45:42+01:00 2015-04-23T08:45:42+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/982 مهدی مرادی استادم گفت:چرا تو ارزشیابی اساتید بهم ۱۲ دادی؟بهش گفتم:من به شما ۱۲ ندادم شما خودت ۱۲ گرفتی:|هاااااای دلم یکم خنک شد

استادم گفت:
چرا تو ارزشیابی اساتید بهم ۱۲ دادی؟
بهش گفتم:
من به شما ۱۲ ندادم شما خودت ۱۲ گرفتی:|
هاااااای دلم یکم خنک شد
]]>
روز مادر مبارک 2015-04-10T09:23:42+01:00 2015-04-10T09:23:42+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/979 مهدی مرادی روز مادر مبارک

طرح و کاریکاتور به مناسبت روز مادر

روز مادر مبارک


]]>
اطلاعیه! 2015-04-09T12:40:31+01:00 2015-04-09T12:40:31+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/978 مهدی مرادی کلاس سازمانهای پولی ومالی , استاد دوستی  این هفته ،بعدازظهر سه شنبه تشکیل میشه 

کلاس سازمانهای پولی ومالی , استاد دوستی 
این هفته ،بعدازظهر سه شنبه تشکیل میشه 
]]>
دوربین مداربسته 2015-04-06T11:18:51+01:00 2015-04-06T11:18:51+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/977 مهدی مرادی  رفتم سوپر مارکتی دیدم بالای در مغازه نوشته این مغازه مجهز به دوربین مدار بسته می‌باشد.  موقع حساب کردن نگاهی به سقف و گوشه وکنار انداختم ولی هیچ اثری از دوربین ندیدم.  گفتم: این دوربین مدار بسته کجا نصب کردید؟ اشاره به قاب بالای سرش کرد که دیدم کلمه الله نوشته شده...  و گفت: این بهترین دوربین مدار بسته جهان است و نوشته من هم برای یادآوری مردم می‌باشد که بدانند همیشه یک نفر اعمال ما را زیر نظر دارد و او خداوند است.  خیلی جمله اش تاثیر گذار بود... همینجوری که اشک میریختم

 رفتم سوپر مارکتی دیدم بالای در مغازه نوشته این مغازه مجهز به دوربین مدار بسته می‌باشد.  موقع حساب کردن نگاهی به سقف و گوشه وکنار انداختم ولی هیچ اثری از دوربین ندیدم.  گفتم: این دوربین مدار بسته کجا نصب کردید؟ اشاره به قاب بالای سرش کرد که دیدم کلمه الله نوشته شده...  و گفت: این بهترین دوربین مدار بسته جهان است و نوشته من هم برای یادآوری مردم می‌باشد که بدانند همیشه یک نفر اعمال ما را زیر نظر دارد و او خداوند است.  خیلی جمله اش تاثیر گذار بود... همینجوری که اشک میریختم چند تا چیپس و پفک پیچوندم زدم بیرون
]]>
هیروشی یامائوچی، میلیاردر بازی‌های ویدئویی ژاپن 2015-04-04T15:21:01+01:00 2015-04-04T15:21:01+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/840 مهدی مرادی هیروشی یامائوچی بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت نینتندو، یک شرکت چندملیتی در کیوتو ژاپن است که با ثروت 2/4 میلیارد دلار از سوی مجله فوربز در جایگاه دویست و یکم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار داردهیروشی یامائوچی بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت نینتندو، یک شرکت چندملیتی در کیوتو ژاپن است که با ثروت 2/4 میلیارد دلار از سوی مجله فوربز در جایگاه دویست و یکم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار دارد. او سومین رییس این شرکت بود که در سال 1949 به شرکت پیوست و در سال 2002 از سمت خود کناره‌گیری کرد تا ساتور هیروشی یامائوچی بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت نینتندو، یک شرکت چندملیتی در کیوتو ژاپن است که با ثروت 2/4 میلیارد دلار از سوی مجله فوربز در جایگاه دویست و یکم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار داردهیروشی یامائوچی بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت نینتندو، یک شرکت چندملیتی در کیوتو ژاپن است که با ثروت 2/4 میلیارد دلار از سوی مجله فوربز در جایگاه دویست و یکم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار دارد. او سومین رییس این شرکت بود که در سال 1949 به شرکت پیوست و در سال 2002 از سمت خود کناره‌گیری کرد تا ساتورو ایواتا جای او را بگیرد. یامائوچی به خاطر تبدیل شرکت نینتندو از یک شرکت سازنده کارت‌های‌هانافودا در ژاپن به یک شرکت میلیارد دلاری بازی‌های کامپیوتری در جهان شهرت دارد.
هیروشی یامائوچی در 7 نوامبر سال 1927 در کیوتوی ژاپن متولد شد. وی در سن 12 سالگی به مدرسه‌ای در کیوتو رفت و در آن جا تصمیم گرفت در رشته حقوق یا مهندسی تحصیل کند اما جنگ جهانی دوم باعث ترك تحصیل او شد. از آن جایی که یامائوچی در آن زمان برای جنگیدن خیلی جوان بود برای کار به یک کارخانه نظامی‌فرستاده شد. هیروشی در زمان اتمام جنگ در سال 1945 به دانشگاه واسدا رفت تا در رشته حقوق تحصیل کند.
نینتندو در 23 سپتامبر سال 1889 توسط «فوساجیرو یامایوشی»، پدربزرگ هیروشی یامائوچی، تاسیس شد و از آن زمان از هر نظر قدیمی‌ترین و با تجربه‌ترین شرکت در صنعت بازی بوده است. این شرکت تا اکتبر سال 2008 بیش از 470 میلیون دستگاه و حدود 7/2 میلیارد نرم افزار برای این دستگاه‌هایش فروخته است.
]]>
عیدتون مبارک 2015-03-21T14:16:53+01:00 2015-03-21T14:16:53+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/976 مهدی مرادی سلام دوستان عیدتون مبارک امیدوارم که سالی خوب همراه با موفقیت سلامتی و شادابی در انتظارتون باشه ایشالا!

سلام دوستان عیدتون مبارک 
امیدوارم که سالی خوب همراه با موفقیت
 سلامتی و شادابی در انتظارتون باشه 
ایشالا!
]]>
کمدیالوگ 2015-02-24T15:20:21+01:00 2015-02-24T15:20:21+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/973 مهدی مرادی لیلا حاتمی: آها همسایه عمه عشرت مطمئنا پول قرض میده، خیلی وضعش خوبه، خیلی هم باهم دوستیم، ریزترین چیزامونو بهم می‌گیم، توی اوج دورانی که من ذهنم منفی‌باف شده بود، این به دادم رسید، تز دکتر جاویدان و مثبت‌اندیشی‌هارو این یادم داد!بهرام رادان: همین جوری پولای من بدبخت رو نفله کردی... کلاس کنکور برم ماما بشم. دکتر کرمانی برم لاغر می‌کنه، لاغر بشم سکه می‌ده به آدم، بریم دیزین با بچه‌ها، دلم می‌خواد سایت داشته باشم، قبض تلفن می‌اومد قد یه کباب سلطانی، بریم با بچه‌های وبلاگ نویس آران و بیدگل، بریم ارد لیلا حاتمی: آها همسایه عمه عشرت مطمئنا پول قرض میده، خیلی وضعش خوبه، خیلی هم باهم دوستیم، ریزترین چیزامونو بهم می‌گیم، توی اوج دورانی که من ذهنم منفی‌باف شده بود، این به دادم رسید، تز دکتر جاویدان و مثبت‌اندیشی‌هارو این یادم داد!
بهرام رادان: همین جوری پولای من بدبخت رو نفله کردی... کلاس کنکور برم ماما بشم. دکتر کرمانی برم لاغر می‌کنه، لاغر بشم سکه می‌ده به آدم، بریم دیزین با بچه‌ها، دلم می‌خواد سایت داشته باشم، قبض تلفن می‌اومد قد یه کباب سلطانی، بریم با بچه‌های وبلاگ نویس آران و بیدگل، بریم اردهال سر خاکِ سهراب سپهری، مث بچه فنچ شونزده هفده ساله، زنِ گنده پا شدی رفتی قمصر کاشون جشن گلاب گیرون. گوشت کیلویی خدادتومن می‌ریختی تو قرمه‌سبزی، خریداشم که طومار در طومار، ژامبونش نود درصد باشه، خیارشورش سفت باشه، کلمش بروکلی باشه... اصلا می‌خوام بدونم الان تو این بدبختی و بی‌پولی، این آقای سهراب سپهری میاد ده شاهی بذاره کف دست ما؟

 بی‌پولی – كارگردان: حمید نعمت‌ا...

]]>
بخونین قشنگه... 2015-02-22T14:49:33+01:00 2015-02-22T14:49:33+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/972 . زهرا وطن دوست ⬇⬅ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺑﺨﻮﻧﺶ➡⬇ ⬇⬅ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺑﺨﻮﻧﺶ➡⬇

]]> زمین گرده... 2015-02-22T14:46:30+01:00 2015-02-22T14:46:30+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/971 . زهرا وطن دوست پسری که خیلی دوست دختر داشت بالاخره عاشق شدوازدواج کرد،بعد خدابهش یه دخترداد. یه روز خدابهش گفت:یادته چه جوری اشک دخترهارودرمیاوردی؟.حالا خودت دخترداری نظرت چیه؟ ؟؟....تحمل اشکشوداری؟؟.. پسرگفت :فقط میتونم بگم پشیمونم وامیدوارم همه‌ی اونها یی که دلشونوشکستم، منوببخشن. هیچ پدری طاقت دیدن اشکهای دخترشونداره، پدرهای آیند ه خوب فکرکنید.....زمین گرده ها. پسری که خیلی دوست دختر داشت بالاخره عاشق شدوازدواج کرد،بعد خدابهش یه دخترداد. یه روز خدابهش گفت:یادته چه جوری اشک دخترهارودرمیاوردی؟.حالا خودت دخترداری نظرت چیه؟ ؟؟....تحمل اشکشوداری؟؟.. پسرگفت :فقط میتونم بگم پشیمونم وامیدوارم همه‌ی اونها یی که دلشونوشکستم، منوببخشن. هیچ پدری طاقت دیدن اشکهای دخترشونداره، پدرهای آیند ه خوب فکرکنید.....زمین گرده ها. ]]> ورژن قدیمی وایبر 2015-02-08T17:19:38+01:00 2015-02-08T17:19:38+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/962 مهدی مرادی
Screenshot_۲۰۱۵-۰۲-۰۸-۱۲-۱۸-۱۷-1.png
]]>
کفایت میکند حتما 2015-02-06T09:19:19+01:00 2015-02-06T09:19:19+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/961 مهدی مرادی "توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما"
"توکل بر خدایت کن 
کفایت میکند حتما"


]]>
پایان كار «یوزها» در جام ملت‌های آسیا 2015-01-26T21:00:46+01:00 2015-01-26T21:00:46+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/958 مهدی مرادی فرشید رجبعلی_روزنامه قانون (شماره ۴۴۰)
فرشید رجبعلی_روزنامه قانون (شماره ۴۴۰)

]]>
....... 2015-01-05T08:46:46+01:00 2015-01-05T08:46:46+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/957 . زهرا وطن دوست قشنگ مشخصه همتون خیلی درس میخونین.چون هیشکی دیگه پیداش نیست...بابا بسه دیگه اینقدنخونین....حوصلم سررفت ازبس میام میبینم هیچ خبری نیس....یکم ازمن یادبگیرین خخخخ مراقب 2015-01-03T07:17:29+01:00 2015-01-03T07:17:29+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/956 مهدی مرادی مراقبی که میفهمه داری تقلب میکنی ولی چیزی بت نمیگه گلی است از گلهای بهشت:) )مراقبی که میفهمه داری تقلب میکنی 
ولی چیزی بت نمیگه 
گلی است از گلهای بهشت:) )]]>
شیخ دانا 2014-12-29T10:51:31+01:00 2014-12-29T10:51:31+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/955 مهدی مرادی ﺭﻭﺯﯼ ﺟﻮﺍنکی ﺍﺯ ﺷﯿﺨﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﯼ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟ﺷﻴﺦ ﻗﻮﻃﯽ ﻛﺒﺭﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖﻭ ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻬﺎﺩﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭﺍ ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﯼ ﺩﺍﺷﺖ .....ﻻﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ! : ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏)ﺭﻭﺯﯼ ﺟﻮﺍنکی ﺍﺯ ﺷﯿﺨﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﺍﺭﻧﺪ 
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﯼ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟
ﺷﻴﺦ ﻗﻮﻃﯽ ﻛﺒﺭﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ
ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﻭ ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻬﺎﺩ
ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭﺍ ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﯼ ﺩﺍﺷﺖ .....
ﻻﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ! : ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏) ‏)

]]>
بازدید وبلاگ 2014-12-17T18:19:45+01:00 2014-12-17T18:19:45+01:00 tag:http://mb91.mihanblog.com/post/952 مهدی مرادی اینم گذاشتم یکم اعتمادبه نفسمون بیشترترتر بشه!از نویسنده های خوب وبلاگ, همکلاسیهای گلم که مطلب میذارن تشکر میکنم,دست همتون درد نکنه 
اینم گذاشتم یکم اعتمادبه نفسمون بیشترترتر بشه!

از نویسنده های خوب وبلاگ, همکلاسیهای گلم که مطلب میذارن تشکر میکنم,دست همتون درد نکنه 


آمار وبلاگ


]]>